Om oss

Företaget grundades av Smidesmästare Karl Petersson år 1896.

 

Genom en annons i tidningen Barometern
(pris 96 öre för två införanden) sökte bönderna i Hagby

”En smed med goda vitsord om duglighet och uppförande för större byalag”

 

Karl Petersson uppmärksammade annonsen och blev strax därefter godkänd av byordningsman Jonsson som lämplig att starta en smedja, vilket skedde 1896.

Gamla verkstaden (tillbyggd 17 gånger) finns fortfarande kvar norr om nuvarande verkstad. Den blev emellertid för trång, när så småningom sönerna Georg, Emil och Henning Petersson började i smedjan.År 1937 byggdes en ny modern verkstad, som dock eldhärjades 1950, men återuppbyggdes samma år. Den utgör nu, efter flera tillbyggnader, våra nuvarande verkstadslokaler.

 

I början av 1960-talet övertogs firman successivt av sönerna till Georg Petersson, Börje och Rune Petersson. Arbetsfördelning blev sådan att Börje jobbade på kontoret och Rune skötte verkstaden.

Med tiden har företaget utvecklats från en bysmedja till ett företag med tre verksamhetsgrenar, nämligen:

 

a) reparationsverkstad för lantbruk och industri
b) maskintillverkning av framförallt sågverksmaskiner
c) järnhandel för bygdens befolkning

Om oss

Företaget

 

Från 2005 till 2012-04-30 har företaget ägts av Börje Petersson.
2012-05-01 köpte Maritha Harrysson företaget av Börje.

 

Vad har hänt sedan företaget grundades 1896?

HÄR FÖLJER EN KORT SAMMANFATTNING:

1896-1930 Vi var en typisk bondsmedja från förra sekelskiftet:

Vi skodde hästar, reparerade hästvagnar och jordbruksredskap, smidde gångjärn och beslag, tillverkade kätting till ålfiskare m m

1930 – 1960 Vi lagade personbilar, lastbilar och traktorer

 

Vi sålde General Motors personbilar och senare även Skoda
Vi sålde GULF bensin och oljor (första bensinstationen i Hagby)
Vi sålde lantbruksmaskiner
Vi tillverkade bl.a boggielyft för lastbilar och schaktblad till väghyvlar

 

1960 – 1970 Vi fortsatte att tillverka egna produkter t.ex flishuggar till traktorer, gödselpumpar till svinstallar, gaffeltruckar till sågverken samt 100-tals andra produkter som uppfanns och tillverkades på vår verkstad

 

1970 – 2012 Under de senaste 42 åren har vår verkstad varit inriktad på:

A – Maskintillverkning
B – Mekaniska verkstaden
C – Järnhandeln

 

Några andra fakta om företaget:

Antal anställda 10st
Omsättning c.a 10,5 milj.