Järnaffär, smidesverkstad & verktyg i Kalmar & Nybro

Genom en annons i tidningen Barometern (pris 96 öre för två införanden) sökte bönderna i Hagby ”En smed med goda vitsord om duglighet och uppförande för större byalag”

Karl Petersson uppmärksammade annonsen och blev strax därefter godkänd av byordningsman Jonsson som lämplig att starta en smedja, vilket skedde 1896.

Gamla verkstaden (tillbyggd 17 gånger) finns fortfarande kvar norr om nuvarande verkstad. Den blev emellertid för trång, när så småningom sönerna Georg, Emil och Henning Petersson började i smedjan.År 1937 byggdes en ny modern verkstad, som dock eldhärjades 1950, men återuppbyggdes samma år. Den utgör nu, efter flera tillbyggnader, våra nuvarande verkstadslokaler.

I början av 1960-talet övertogs firman successivt av sönerna till Georg Petersson, Börje och Rune Petersson. Arbetsfördelning blev sådan att Börje jobbade på kontoret och Rune skötte verkstaden.

Med tiden har företaget utvecklats från en bysmedja till ett företag med tre verksamhetsgrenar, nämligen:

a) reparationsverkstad för lantbruk och industri
b) maskintillverkning av framförallt sågverksmaskiner
c) järnhandel för bygdens befolkning

Från 2005 till 2012-04-30 har företaget ägts av Börje Petersson.
2012-05-01 köpte Maritha Harrysson företaget av Börje.

Några andra fakta om företaget:
Antal anställda 10st
Omsättning c.a 10,5 milj.

 1. Vi var en typisk bondsmedja från förra sekelskiftet: Vi skodde hästar, reparerade hästvagnar och jordbruksredskap, smidde gångjärn och beslag, tillverkade kätting till ålfiskare m m

 2. Vi lagade personbilar, lastbilar och traktorer. Vi sålde General Motors personbilar och senare även Skoda. Vi sålde GULF bensin och oljor (första bensinstationen i Hagby)
  Vi sålde lantbruksmaskiner. Vi tillverkade bl.a boggielyft för lastbilar och schaktblad till väghyvlar

 1. Vi fortsatte att tillverka egna produkter t.ex flishuggar till traktorer, gödselpumpar till svinstallar, gaffeltruckar till sågverken samt 100-tals andra produkter som uppfanns och tillverkades på vår verkstad

 2. Under de senaste 42 åren har vår verkstad varit inriktad på:
  A – Maskintillverkning
  B – Mekaniska verkstaden
  C – Järnhandeln